ARDO

Informacje dla Akcjonariuszy

30.09.2020    Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 
Zarząd Spółki ARDO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy  ul. Żupniczej 17.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

28.10.2020    Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki ARDO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy  ul. Żupniczej 17.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.


24.11.2020    Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji


Zarząd Spółki ARDO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy  ul. Żupniczej 17.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

24.12.2020    Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki ARDO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy  ul. Żupniczej 17.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.